EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

TR EN

Sosyoloji Bölümü, çağdaş üniversite düzeyinde sosyolojik bilgilere sahip insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaca yönelik olarak, öğrencilerine, sosyolojinin temel kurumları, gelişimi, çağdaş yaklaşımları ve bulguları konusunda genel bilgi vermek, sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulama kazandırmak, Türkiye'nin sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurarak araştırmaya yönelik sosyolog yetiştirmek, Türkiye'nin özellikle Ege bölgesinin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek gibi hedefler güdülmektedir.

Bölüm mezunları, Çocuk Islah Evlerinde, hapishanelerde, kreşlerde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında; Devlet istatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi Odaları, Sendikalar ve benzeri kuruluşlarda sosyolog, araştırmacı uzman veya memur olarak, ortaöğretim kurumlarında ise öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

SOKRATES ERASMUS
web tasarım web tasarım izmir web sitesi