EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Bölüm Tanıtımı

1976’da Sosyal bilimler Fakültesi’ne bağlı Davranış Bilimleri bölümü olarak kuruldu. 1982’de ise Edebiyat Fakültesi ve Sosyoloji bölümü adıyla yapılandırıldı. Şu anda 4 anabilim dalında 10öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi ile Türkiye’nin en eski sosyoloji bölümlerinden birisidir. 1982’den bu yana 3 anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programlarını sürdürmektedir. 

  Sosyoloji Bölümü genel amaçları arasında;

  •  Lisans öğrencilerine, sosyolojinin temel kurumları, gelişimi, çağdaş yaklaşımları ve bulguları konusunda genel bilgi vermek
  • Öğrencilere sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulama kazandırmak
  • Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak araştırmaya yönelik sosyolog yetiştirmek
  • Türkiye’nin özellikle Ege Bölgesinin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek
  • Lisans öğrencilerine, lisans programının ardından devam edebileceği yüksek lisans doktora gibi programları yürütebilecek bilgi ve beceriler kazandırmak
  • Yüksek lisans programına devam eden öğrencileri gerek kuramsal gerekse uygulama düzeyinde yetiştirmek, üniversitede öğretim elemanı, özel ve kamu sektörüne ilişkin kurumlarda da araştırıcı ve uzman olarak yetiştirmek, lisans ve yüksek lisans programlarının hedefleri arasındadır.

ANABİLİM DALLARI

  • Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
  • Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı
  • Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
  • Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı