Çerez Örnek
canlı destek

Bölüm Tanıtımı

Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Hakkında

Bölümümüz, 1977’de Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı Davranış Bilimleri Bölümü olarak kurulmuştur. 1979’da ise hem fakültemiz Edebiyat Fakültesi ismiyle hem de bölümümüz Sosyoloji Bölümü adıyla yeniden yapılandırılmıştır.

Şu anda 4 anabilim dalımızda 9 öğretim elemanı ile Türkiye’nin en eski Sosyoloji bölümlerinden biridir. 1982’den bu yana da yüksek lisans ve doktora programlarını sürdürmektedir. 

Bölümümüz, çağdaş üniversite düzeyinde sosyolojik bilgilere sahip insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik, sosyolojinin temel kavramları ve kuramları, tarihi ve gelişimi, temel sosyal kurumlar, güncel toplumsal meseleler ve çağdaş yaklaşımlar gibi konuları kapsayan ders içerikleriyle, öğrencilere sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulama yapabilecek donanım ve sosyolojik bakış açısı kazandırmak, sosyolojik bilgi gerektiren alanlarda çalışabilecek sosyolog yetiştirmek, Türkiye'nin ve özellikle Ege Bölgesi’nin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek gibi hedefler güdülmektedir.

Sosyoloji, en genel anlamda, toplumu ve sosyal davranışı; nesnel, bilimsel, sistematik ve eleştirel olarak araştıran ve çözümleyen bir bilimdir. Toplum ve toplumla ilgili olgu ve olaylar, toplumsal yapı ve toplumsal değişme, sosyal davranış ve ilişkiler, toplumsal kurumlar, kültür, değerler, normlar, insanlar arası etkileşimler, sosyal gruplar ve gruplar arası ilişki ve etkileşimler gibi çok sayıda konu sosyolojinin alanına girmektedir. 
 
Bölümün üniversite yayınevince yayınlanan bir dergisi mevcuttur. 1987 yılından beri yayın hayatında olan, yılda iki kez yayınlanan ve hakemli bir dergi olan Sosyoloji Dergisi, sosyoloji alanında çalışan, sosyolojiye ilgi duyan ve sosyoloji öğrenimi gören okuyucularına hizmet vermektedir.
 
Sosyoloji bölümünden mezun olan öğrenciler, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde geniş bir yelpazede iş bulabilme olanağına sahiptir.
 
Kamu sektöründe:
• Kamu kuruluşları olan devlet bankaları,
• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
• Devlet Planlama Teşkilatı (DPT),
• Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT),
• Yerel Yönetimler,
• Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,
• Sağlık Bakanlığı,
• İçişleri Bakanlığı,
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
• Kültür ve Turizm Bakanlığı,
• Emniyet Genel Müdürlüğü,
• Milli Eğitim Bakanlığı,
• Gençlik ve Spor Bakanlığında uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak görev yapabilmektedir.
 
Özel kuruluşlarda ise;
• Bankalarda,
• Endüstriyel işletmelerde,
• Reklam ve pazarlama şirketlerinde,
• Kamuoyu araştırma şirketlerinde,
• Sivil toplum kuruluşlarında,
• Yazılı ve görsel medya birimlerinde,
• Ticaret ve Sanayi Odalarında,
• İnsan kaynakları birimlerinde
• Planlama, yönetim ve yönetişim birimlerinde çalışabilmektedirler.
 
Ayrıca mezunlarımız, öğretmenlik yapmak için gerekli olan pedagojik formasyon eğitimini tamamladıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki resmi ve özel okullarda Felsefe Grubu Öğretmeni olarak da istihdam edilebilmektedirler.
 
Son sınıf öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak, özel sektör ve kamu kuruluşlarında; belediyeler, kalkınma ajansları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, özel kurumların insan kaynakları bölümleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, özel kurumların halkla ilişkiler bölümleri, medya kuruluşları gibi birimlerde staj yapma hakkına sahiptir.
 
Bölümün Erasmus+ Programı çerçevesinde 2019 yılı itibariyle, Yunanistan’da Panteion University ve University of the Aegean; Almanya’da Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt, Heinrich-Heine University of Dusseldorf ve Technische Universitat Chemnitz, Polonya’da Opole University ve Nicolaus Copernicus University ve Bulgaristan’da Bulgarian Academy of Sciences’ta (lisansüstü) olmak üzere toplam 4 farklı ülkeden 8 üniversiteyle anlaşması bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler, eğitimlerinin bir ya da iki dönemini yurtdışında alma imkânına sahip olmaktadırlar.

Anabilim Dalları

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

 

Dünden Bugüne Sosyoloji Bölümünde Yer Alan Akademisyenler


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ