Çerez Örnek

Sosyoloji Dergisi

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından yayına hazırlanan Sosyoloji Dergisi, mayıs ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır. Sosyoloji Dergisinin amacı, dünyada ve Türkiye’de kuramsal ve uygulamalı sosyoloji çalışmalarına yer verip bu çalışmaları ilgili izlerkitle ile buluşturmaktır. Sosyoloji Dergisi'nde genel olarak sosyoloji ve sosyal bilim çalışmalarına yer verilmektedir. Bu çalışmaların, kuramsal ve uygulamalı ölçeklerde alana katkıda bulunması ve içerik itibariyle yeni bir perspektif sunması gözetilmektedir. Başta sosyoloji olmak üzere sosyal bilimler alanında Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır. Makale başvuruları devam etmektedir.  Sosyoloji Dergisi Index Copernicus, MLA International Bibliography, ERIH PLUS, Acar Index ve Asos Index'te taranmaktadır.

Sosyoloji Dergisi Editörü: Doç Dr. Pelin ÖNDER EROL

Dergimizin 46. sayısı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosder/issue/81031

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ