canlı destek

Hedeflerimiz

 
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
 
Hedefler
 
  • Lisans öğrencilerine, sosyolojinin temel kurumları, gelişimi, çağdaş yaklaşımları ve bulguları konusunda genel bilgi vermek
  • Öğrencilere sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulama kazandırmak
  • Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak araştırmaya yönelik sosyolog yetiştirmek
  • Türkiye’nin özellikle Ege Bölgesinin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek
  • Lisans öğrencilerine, lisans programının ardından devam edebileceği yüksek lisans doktora gibi programları yürütebilecek bilgi ve beceriler kazandırmak
  • Yüksek lisans programına devam eden öğrencileri gerek kuramsal gerekse uygulama düzeyinde yetiştirmek, üniversitede öğretim elemanı, özel ve kamu sektörüne ilişkin kurumlarda da araştırıcı ve uzman olarak yetiştirmek, lisans ve yüksek lisans programlarının hedefleri arasındadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ