canlı destek

Hedeflerimiz

 
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
 
Hedefler
 
  • Lisans öğrencilerine, sosyolojinin temel kurumları, gelişimi, çağdaş yaklaşımları ve bulguları konusunda genel bilgi vermek
  • Öğrencilere sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulama kazandırmak
  • Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak araştırmaya yönelik sosyolog yetiştirmek
  • Türkiye’nin özellikle Ege Bölgesinin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek
  • Lisans öğrencilerine, lisans programının ardından devam edebileceği yüksek lisans doktora gibi programları yürütebilecek bilgi ve beceriler kazandırmak
  • Yüksek lisans programına devam eden öğrencileri gerek kuramsal gerekse uygulama düzeyinde yetiştirmek, üniversitede öğretim elemanı, özel ve kamu sektörüne ilişkin kurumlarda da araştırıcı ve uzman olarak yetiştirmek, lisans ve yüksek lisans programlarının hedefleri arasındadır.

 

EGE VIDO PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2021, NİSAN

        Alman Dili ve Edb. Coğrafya Amerikan Kültürü ve Edb. Arkeoloji Felsefe Sanat Tarihi Sosyoloji
       
1.YÖK İZLEME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
A.Eğitim ve Öğretim
SIRA
 NO
GÖSTERGE KODU GÖSTERGELER 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
4 A.3   Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı  4 0 0 1 0 0 0
5 A.4 A.4.1
A.4.2
Öğrencilerin yaptığı sosyalsorumluluk proje sayısı
Öğrencilerin yaptığı endüstriyel proje sayısı
6 13 16 1 7 0 0
6 A.5   Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı 0 0 0 0 0 0 0
11 A.10   Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 0 1 1 2 0 0 0
B.Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın               GRUP KATSAYISI 0,45
SIRA
 NO
GÖSTERGE KODU GÖSTERGELER 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 MAK MİN Grupiçi
Katsayısı
1 B.1   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayın sayısı 1 12 0 17 1 4 0 9 0 3 0 7 6 60 17 0 0,16
2 B.2   SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış yayın sayısı 1 5 0 7 0 6 0 5 0 0 0 12 1 37 12 0 0,20
3 B.3   En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 0 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 4 11 31 12 0 0,20
5 B.5 B.5.1 Basvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 B.5.2 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 B.6   Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #AD? 0,05
8 B.7   YÖK 100/2000 projesi kapsamındaki öğrenci sayısı 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 23 10 0 0,10
9 B.8   YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04
10 B.9   TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 6 4 0 0,08
11 B.10   TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0,08
12 B.11   Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 9 4 0 0,08
23 B.14   Üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün gelistirme kapsamında sunulan hizmet sayısı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
 
C. Uluslararasılaşma               GRUP KATSAYISI 0,2
SIRA
 NO
GÖSTERGE KODU GÖSTERGELER 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 MAK MİN Grupiçi
Katsayısı
1 C.1 C.1.1
C.1.2
Istihdam edilen yabancı uyruklu ögretim üyesi sayısı
Istihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı ögretim görevlisi ve arastırmacı sayısı
1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0,14
3 C.2   Üniversitedeki yabancı uyruklu ögrenci sayısı 4 0 2 13 1 1 2 0 0 17 7 2 5 54 17 0 0,13
4 C.3 C 3.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12
5 C.3.2 Uluslararası değişim programları kapsamında  gönderilen öğretim elemanı sayısı  0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0,12
6 C.4 C.4.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4 0 0,10
7 C.4.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 13 0 23 13 0 0,10
8 C.5   Öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0,14
9 C.6   Yurt dısındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluslar ile ortak yürütülen proje 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0,15
 
D. Bütçe ve Finansman               GRUP KATSAYISI 0,05
SIRA
 NO
GÖSTERGE KODU GÖSTERGELER 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 MAK MİN Grupiçi
Katsayısı
5 D.4 D.4.1 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 D.4.2 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam  bütçesi (D4.1'de belirtilen projelerin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 D.5   Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı 8520,19 0 0 1544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10064,19 8520,19 0 0,55
10 D.8   Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45
 
E. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk               GRUP KATSAYISI 0,1
SIRA
 NO
GÖSTERGE KODU GÖSTERGELER 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 MAK MİN Grupiçi
Katsayısı
1 E.1   Üniversitenin yaptıgı sosyal sorumluluk projesi sayısı 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 3 0 8 3 0 0,15
2 E.2   Sürekli Egitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
3 E.3   Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı  14 9 5 20 1 6 9 6 0 6 11 9 12 108 20 0 0,2
4 E.4   Kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı 0 9 0 11 0 1 0 8 0 0 0 2 0 31 11 0 0,3
5 E.5 E.5.1 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 6 0 14 6 0 0,15

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ