Çerez Örnek

Bilimsel Projelerimiz

PROF. DR. DİLEK YEŞİLTUNA

 • Yürütücü Ulusal BAP 06EDB009, 2006-2011
 • Yürütücü Ulusal BAP 90EDB003, 1990-1994

 

DOÇ. DR. GÖKNUR BOSTANCI EGE
 
 • Araştırmacı Uluslararası AVRUPA BİRLİĞİ- SMVP-IDP 500, 2013-2014
 • Araştırmacı Uluslararası AVRUPA BİRLİĞİ EU-ILO-IPEC, 2003-2004
 • Danışman Uluslararası AVRUPA BİRLİĞİ IMP, 2008-2010
 • Yürütücü Ulusal TÜBİTAK 1001 111K474, 2013-2015
 • Araştırmacı Ulusal TÜBİTAK 1004 18AG003, 2021- 
 • Araştırmacı Ulusal BAP 07-EDB-022, 2007-2009
 • Yürütücü Ulusal BAP 12-BİL-0044, 2012-2017
 • Araştırmacı Ulusal BAP(TEZ) 2000 EDB 005, 2000-2005
 • Yürütücü(Dan) Ulusal BAP (TEZ) 008-EDB-015, 2008-2012
 
 
DOÇ DR. PELİN ÖNDER EROL
 
 • Araştırmacı Ulusal BAP 16-EDB-002, 2016-2019
 • Araştırmacı Ulusal İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 2021- 
 • Değişen Demografik Yapıda Sandviç Kuşağı Kadınlarının Ambivalans Deneyimleri ve Düzeylerinin Çözümlenmesi: İzmir Örneği, Yürütücü, TÜBİTAK 1002-A, 222K043
 • İçişleri Bakanlığı Faaliyetlerinin Sosyal Etki ve Toplumsal Beklenti Değerlendirme Çalışması, Araştırmacı, Diğer Kamu Kuruluşları
 • COVID-19 Aşı Kararsızlığı ve Reddinin Sosyolojik Boyutları: İzmir Örneği, Yürütücü, TÜBİTAK 1002, 121K095
 • Demografik Geçiş Sonrası Toplumda Aile Ve Doğurganlık Üzerine Bir İnceleme: Izmir Örneği, Yürütücü, BAP GAP, 940
 • An International Comparative Study of Sociological Discourses on Family Change and Individualization: Taking the Eurasion Region as a Case Study, Araştırmacı, Diğer Ülkelerden Üniversiteler Tarafından Desteklenmiş Proje-Ritsumeikan Üniversitesi, 18K02051
 • Yaşlılık Öncesi Bireylerin Yaşlılıkta Yaşam Aranjmanı Tercihleri: Kuşaklararası Bir Karşılaştırma, Danışman (Yürütücü: Beste Topuk), TÜBİTAK 2209, 1919B012222012
 • Çocuklu Bireylerin Çocukluk Çağı Aşılarına Yönelik Tutumu : Sosyolojik Bir Yaklaşım, Danışman (Yürütücü: Aslı Taşçı), TÜBİTAK 2209, 1919B012220540
 
 
DOÇ DR. EBRU ÇETİN
 
 • Yürütücü Ulusal BAP (TEZ) SDK-2020-21807, 2020- 
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ